Over dit project

Projectcoördinatie Sportdorp De Glind

(sportimpuls 2015)

Voor de projectduur van twee jaar verzorgt Woodsport de coördinatie van Sportdorp De Glind (2015-2017)

Sportdorp De Glind, de kracht van samen een dorpsleven lang actief! is de slogan die het dorp De Glind als vertrekpunt neemt. Met Sportdorp De Glind willen we de leefbaarheid in het dorp en de (sportieve)interactie met de directe omgeving vergroten.

Sport en bewegen is daarbij het bindmiddel. De bewoners en sport- en beweegaanbieders spelen hierbij een hoofdrol. Op basis van hun behoeften en ideeën wordt een vernieuwend sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. Het nieuwe (sport)aanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van (kennismakings-)activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen. Op deze wijze kunnen zoveel mogelijk inwoners (vaker) gaan sporten en wordt uitval voorkomen. De onderlinge verbinding is nodig om inactieven de juiste uitdaging te geven en bewoners met  gezondheidsrisico’s naar gezonder gedrag te begeleiden. Samenwerking maakt het mogelijk om vroegtijdig hierop in te spelen en middelen efficiënter in te zetten.

De gezamenlijke PR en communicatie heeft een versterkend effect op het realiseren van de doelen. Actief meedoen is het sleutelwoord; als consument, als aanbieder, als vrijwilliger of soms gewoon als supporter. De doelgroep van de interventie Sportdorp omvat primair alle inwoners van De Glind, Barneveld Zuidwest en Achterveld. Samenwerking staat bij deze interventie centraal. Deze samenwerking zal versterkt worden tussen sport- en beweegaanbieders, jeugdzorg, zorg, onderwijs, kerkgemeenschap en dorpsbelangen. Voorzieningen worden zo beter benut en de sociale structuur versterkt.

De leefbaarheid wordt vergroot en er ontstaat een open en vitale kern. Sportdorp De Glind biedt een creatieve en alternatieve oplossing om de sociale structuur optimaal te benutten en te verbreden door de betrokkenheid en samenwerking van lokale partijen en inwoners te vergroten.

Samen met Sportclub Do-it, Tennisvereniging De Eemelaar, Dorpskerk De Glind-Achterveld, Badmintongroep De Glind, Combifunctionarissen Gemeente Barneveld, De Voetbalschool, de Dorpscontactpersoon van de Belangenvereniging, KiSport (Taekwondo), Kinderboerderij De Glind, Gezondheidscentrum de Heelkom en Intermetzo gaat Zwembad De Glind de krachtenbundelen.

De Glind beschikt over veel en goede voorzieningen voor sport en bewegen. De sportief fysieke omgeving in De Glind is daarmee aanwezig, maar na het recentelijk wegvallen van de voetbalvereniging (als grootste sportaanbieder) en het stopzetten van het sportactiviteitenteam vanuit de jeugdzorg dreigt het aanbod niet meer te voorzien in de behoefte. Juist vanuit die behoefte van bewoners gaan we een sport- en beweegaanbod realiseren dat op eigentijdse wijze hierop aansluit.

Samen pakken we activiteiten op en bedenken hoe die structureel verankerd kunnen worden. Gezamenlijk staan we sterk en houden we onze samenleving fysiek èn sociaal vitaal. Dat wordt de kracht van ons Sportdorp De Glind, een dorpsleven lang samen actief.

Datum
Categorie
Consultancy
Tags
sportdorp